Protecția mediului

ÎN CONFORMITATE CU OUG 92/2021 MODIFICATĂ PRIN OUG 38/2022 PRIVIND REGIMUL DEŞEURILOR VĂ ADUCEM LA CUNOŞTINŢĂ URMATOARELE:

========================================
DEPOZITAREA GUNOIULUI ESTE STRICT INTERZISĂ!
Conform OUG 92/2021 art. 20 alin. (3), (4) şi (5) abandonul şi depozitarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă . Constitue contravenţie şi se sancţionează cu amenzi de la 10.000 la 20.000 pentru persoanele fizice şi de la 50.000 la 70 000 lei pentru persoanele juridice.
În plus maşina cu care s-au trasportat deşeurile e confiscată iar pe cheltuiala contravenientului se realizeaza curăţarea terenului şi eliminarea deşeurilor conform legislaţiei de mediu în vigoare.

========================================
Articolul 17 alineatul 4

Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale – beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

========================================
Articolul 17 alineatul 7

Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

========================================
Articolul
(3) Abandonarea deşeurilor este interzisă.
(4) Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.
(5) Incendierea deşeurilor de orice fel este interzisă.
(6) Îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.

ABANDONAREA DEŞEURILOR VA FI SANCŢIONATĂ CU AMENZI DE LA 10000-20000 LEI PENTRU PERSOANELE FIZICE ŞI DE LA 50000-70000 LEI PENTRU PERSOANELE JURIDICE (ART 62 ALINIAT 1 LIT B)
INCENDIEREA, ÎNGROPAREA SAU ELIMINAREA DEŞEURILOR ÎN AFARA SPAŢIILOR AUTORIZATE SE PEDEPSEŞTE CU INCHISOARE DE LA 3 LA 5 ANI SAU CU AMENDA.

Fiecare dintre noi, ca reprezentat al comunității, are puterea și obligația de a influența procesul de ecologizare in propria localitate de domiciliu. Soluția este la îndemâna noastră și constă în depozitarea selectivă a deșeurilor. Mai precis, trebuie să depozităm deșeurile în locurile special amenajate și, pe cât posibil, pe următoarele categorii:

 • Hârtie și cartoane (ziare, reviste, tipărituri, cutii de detergenți, de cereale etc.), ce pot fi vândute la tonetele special amenajate;
 • Ambalaje PET și alte materiale plastice (pungi, folii, cutii de iaurt, butelii de la produse cosmetice și de curățenie etc.), ce pot fi reciclate;
 • Sticle și cioburi; vânzarea ambalajelor din sticlă la centrele care se ocupă cu achiziționarea acestora;
 • Deșeuri feroase (fier, tablă șa) și doze metalice, ce pot fi valorificate la punctele “REMAT”;
 • Deșeuri umede (resturi vegetale, animale etc.).

Principalul avantaj al reciclării este dat de reducerea consumului resurselor naturale (petrol, apă, energie), precum și al nivelului emisiilor nocive în aer. Spre exemplu:

Hârtia – materie refolosibilă

 • Materiile prime utilizate pentru fabricarea hârtiei sunt: lemnul, celuloza, hârtia veche. Hârtia reciclată permite economisirea a aproximativ 25% din cantitatea de electricitate și a 90% din cantitatea de apă (300 l) necesare pentru producerea a 1 kg. de hârtie albă.
 • De asemenea, prin reciclarea deșeurilor de hârtie, se elimină clorul toxic, necesar producerii hârtiei albe.

Sticla – materie refolosibilă.

 • Sticla se produce folosind următoarele materii prime: nisipul de cuarț, calcarul, soda (produs poluant) ș.a.
 • Reciclarea sticlei menajează mediul și economisește în timp bogățiile naturale, apa și electricitatea.

Reciclarea presupune separarea și colectarea materialelor în vederea transformării lor în produse utile noi. O mare parte din aluminiul, sticla, hârtia sau oțelul folosite astăzi în întreaga lume sunt deja provenite din reciclare. Sticla și oțelul pot fi reciclate nu doar o dată, ci de nenumărate ori. Reciclarea aluminiului și oțelului utilizat la cutiile de băuturi, a hârtiei și cartoanelor, a sticlei, precum și a anumitor mase plastice constituie peste tot în țările occidentale o industrie înfloritoare. De asemenea, reciclarea permite comunităților să reducă costurile de depozitare a deșeurilor. Consumul de energie este și el influențat pozitiv de reciclare.

Se pot recicla:

 • recipiente din sticlă transparentă;
 • recipiente din sticlă colorată;
 • hârtie;
 • ziare/tipărituri;
 • cutii din aluminiu pentru băuturi;
 •  

Care sunt pașii unei colectări selective corecte?

 1. IDENTIFICA deșeurile de ambalaje din locuința ta!
 2. PRESEAZA deșeurile de ambalaje din plastic si metal sau cartoanele, înainte de depozitare, pentru a economisi spațiul!
 3. DEPOZITEAZA deșeurile de ambalaje SEPARAT de gunoiul menajer!
 4. DEPUNE deșeurile colectate separat in containerele galben, verde si albastru!

 

Întrebări frecvente despre colectare selectivă a deșeurilor

Deși la prima vedere colectarea separată a deșeurilor poate părea ceva simplu, în realitate însă în viața de zi cu zi pot apărea și unele situații ceva mai complicate. Mai jos găsiți răspunsurile la unele dintre cele mai frecvente situații care v-ar putea ridica semne de întrebare.

Cum se colectează deșeurile care conțin mai multe tipuri de material reciclabil (spre exemplu, un ambalaj care conține atât hârtie cât și plastic)?
Aceste deșeuri se colectează în funcție de materialul predominant (în exemplul de mai sus, dacă acesta este hârtia, atunci se vor colecta ca hârtie, iar dacă este plasticul, se vor colecta ca plastic).

Pot arunca deșeurile de ambalaje cu resturi alimentare în ele?
Nu. Ambalajele trebuie golite de toate resturile alimentare. Dacă sunt prea murdare, se aruncă în recipientul gri pentru deșeuri amestecate.

Trebuie să spăl deșeurile (de ex. cutiile de conserve) înainte de a le colecta separat?
Spălarea cutiilor/sticlelor goale nu este necesară. Acestea trebuie golite cât mai bine de conținut. Spălarea lor ar duce la un consum de apă nejustificat.

Trebuie să presez deșeurile înainte de a le colecta?
Da. În acest fel, deșeurile (de ex. buteliile de PET, dozele de aluminiu) vor ocupa mult mai puțin loc și vor fi mult mai ușor de transportat.

Trebuie să scot dopul recipientelor de plastic înainte de colectare?
Nu este obligatoriu, dar acest lucru este folositor, deoarece ușurează activitatea de reciclare. Recipiente sunt produși dintr-un material diferit de cel din care sunt produse dopurile. Cele două se reciclează în fluxuri diferite.
Mai mult, ca să puteți presa recipiente, este necesar să le scoateți dopurile.

Trebuie să scot etichetele de pe sticle, PET-uri, conserve?
Nu este necesară scoaterea etichetelor.

Pot colecta polistiren utilizat la ambalarea alimentelor (de ex. tăvițele pe care este ambalată carnea)?
Polistirenul utilizat la ambalarea alimentelor poate fi colectat separat în vederea reciclării după ce vasul, tava etc. sunt golite de conținut. Acestea se colectează în recipientul galben pentru colectarea plasticului și a metalului.

Pot colecta folii de aluminiu?
Folia de aluminiu utilizată la împachetarea alimentelor poate fi colectată separat doar în cazul în care este curată. Dacă folia de aluminiu este murdară, trebuie aruncată în recipientul pentru deșeuri amestecate.

De ce se colectează doar ambalajele (sticle și borcane) din sticlă, nu și geamurile sau vesela spartă?
Sticla de la geamuri, oglinzi, veselă etc. conține substanțe chimice care nu se regăsesc și în sticla utilizată la producerea ambalajelor, substanțe care intervin în mod negativ în procesul de reciclare.

În recipientul albastru pot colecta orice fel de deșeu de hârtie și carton?
Da, cu condiția ca deșeul respectiv să fie curat sau nu foarte murdar. De exemplu, nu puteți colecta în acest recipient hârtia de la pachetul de unt, șervețelele de hârtie folosite, scutecele de unică folosință și tampoanele utilizate, vesela de unică folosință (din hârtie) utilizată. Aceste deșeuri trebuie colectate în recipientul gri pentru deșeurile amestecate.

Cum pot să fiu sigur că deșeurile pe care le colectez separat nu sunt amestecate de către operatorul de salubrizare în vederea transportului?
Deșeurile colectare separat nu vor fi amestecate de către operator în vederea transportului. Operatorul va colecta aceste deșeuri separat, pe baza unui program stabilit și comunicat din timp.

Trebuie să cumpăr recipiente pentru colectarea separată a deșeurile reciclabile și a deșeurilor biodegradabile?
Nu trebuie să cumpărați aceste recipiente, ei sunt asigurați cu titlu gratuit de către primărie.

Ce se întâmplă cu deșeurile reciclabile după ce le colectez separat?
Sunt transportate către operatorul de salubrizare la stațiile de sortare. După ce sunt sortate, iar eventualele greșeli de colectare corectate, materialele obținute sunt transmise operatorilor economici în vederea reciclării.

Ce se întâmplă cu deșeurile biodegradabile după ce le colectez separat?
Sunt transportate de către operatorul de salubrizare la stațiile de compostare. Aici, în urma unor procese specifice, sunt transformate în compost, material ce poate fi utilizat ca îngrășământ. În cazul locuințelor individuale unde există suficient spațiu, aceste deșeuri pot fi compostate în curte.

Ce fac cu deșeurile voluminoase care nu încap în recipientele de colectare?
Deșeurile voluminoase (ex. mobilă veche, saltele) necesită o colectare separată în vederea valorificării. Verificați la operatorul de salubrizare cu care aveți contract ce modalități de colectare separată vă pune la dispoziție și care sunt costurile.

Ce fac cu echipamentele electrice și electronice stricate pe care vreau să le arunc?
Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt colectate în puncte special amenajate de primărie. Verificați la operatorul de salubrizare unde este cel mai apropiat punct de colectare.

Unde pot arunca bateriile pe care nu le mai pot folosi?
Bateriile și acumulatorii portabili (nu auto) uzate pot fi colectați acasă, într-o pungă sau cutie. Majoritatea supermarketurilor și hypermarketurilor au un punct special amenajat de colectare a acestora, situat de obicei la intrarea clienților. Când vă duceți la cumpărături, luați și bateriile uzate cu dumneavoastră și lăsați-le la punctul respectiv.

Ce fac cu molozul și resturile de materiale de construcții rezultate de la reabilitarea sau construirea unui imobil?
Deșeurile de construcții și demolări trebuie colectate separat pentru a putea fi valorificate. Înainte de începerea lucrărilor de construcții, verificați la operatorul de salubrizare cu care aveți contract ce modalități de colectare separată vă pune la dispoziție și care sunt costurile. Dacă realizați respectivele lucrări cu o firmă autorizată, cereți să se ocupe și de gestionarea deșeurilor rezultate.

Extras din Legea 55/2017

Următoarele fapte constituie contravenții:

 1. neanunțarea medicului veterinar de liberă practică și a autorității administrației publice locale în termenul prevăzut la art. 5 alin. (4);
 2. neluarea măsurilor pentru depozitarea cadavrelor de animale în ferme sau exploatații, până la ridicarea de către unitatea de ecarisare, în condiții care să prevină îmbolnăvirea animalelor, oamenilor sau poluarea mediului;
 3. neridicarea subproduselor de origine animală;
 4. neîntocmirea evidențelor veterinare cu privire la subprodusele de origine animală în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu privire la materiile rezultate în urma neutralizării ori procesării acestora;
 5. neluarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare pentru depozitarea subproduselor de origine animală în unitățile de tăiere, procesare, depozitare sau comercializare a produselor de origine animală ori în unitățile de neutralizare a subproduselor de origine animală;
 6. transportul, manipularea sau depozitarea subproduselor de origine animală fără respectarea normelor sanitar-veterinare și de mediu;
 7. abandonarea, depunerea sau depozitarea subproduselor de origine animală în alte locuri decât cele organizate și autorizate în acest scop;
 8. neorganizarea de către autoritățile administrației publice locale a locurilor special amenajate pentru îngropare prevăzute la art. 6 alin. (1) sau neîndeplinirea de către acestea a condițiilor de organizare și funcționare;
 9. neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau nedeținerea de instalații proprii de neutralizare a subproduselor de origine animală, autorizate în condițiile legii, de către unitățile de creștere, producție, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală;
 10. neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare autorizată sau neorganizarea neutralizării subproduselor de origine animală, în condițiile legii, de către consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București.

Articolul 7^2(1) Contravențiile prevăzute la art. 7^1 lit. a) și b) se sancționează cu amendă de la 100 lei la 200 lei, dacă sunt săvârșite de crescători individuali de animale.(2) Contravențiile săvârșite de unitățile de creștere a animalelor, unitățile de producție, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală se sancționează astfel:

 1. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. b);
 2. cu amendă de la 800 lei la 1.200 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. d)-f);
 3. cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. g);d) cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. i).

(3) Contravențiile săvârșite de unitățile de ecarisare sau de cele de neutralizare a subproduselor de origine animală se sancționează astfel:

 1. cu amendă de la 1.600 lei la 2.400 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. c)-f);
 2. cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. g).(4) Contravențiile prevăzute la art. 7^1 lit. h) și j) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.(5) Contravenția prevăzută la art. 7^1 lit. i) se sancționează și cu sancțiunea complementară constând în retragerea sau anularea autorizației sanitar-veterinare, în baza notificării făcute de organismele de control prin conducătorii acestor instituții.

Obligație: înscrierea în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate

În situația în care nu veți îndeplini formalitățile de înregistrare, vom fi nevoiți să sesizam organele abilitate pentru aplicarea sancțiunii conform art.23 din Hg 714/2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectarea și epurare ape uzate, respectiv amenda de la 5000 lei la 10000 lei.

Obligațiile instituțiilor publice și ale persoanelor fizice și juridice (la 28-11-2020, Titlul Secțiunii 1 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 273 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020)

Articolul 9
(1) Instituțiilor publice și persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligații:

 1. să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodărești, curțile și împrejmuirile acestora, precum și instalațiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice;
 2. să asigure curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
 3. să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora;
 4. să asigure curățenia pe terenurile și locurile de depozitare aflate în proprietate, precum și pe căile de acces;
 5. să asigure curățenia și igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, inclusiv prin activități de curățare, dezinsecție și deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
 6. să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum și materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autoritățile administrației publice locale;
 7. să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile, a locurilor publice și a locurilor de parcare pe care le folosesc;
 8. să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate și de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
 9. să respecte măsurile stabilite de lege și de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice și curățeniei în localități;
 10. să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;
 11. să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății
 12. să finalizeze construcțiile începute, pe baza autorizațiilor eliberate de primari, în condițiile și în termenele stabilite de acestea;
 13. să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public.

(2) Asociațiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligațiile ce revin proprietarilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, și vor răspunde pentru realizarea acestora în fața autorităților administrației publice locale.

INFORMARE OUG195/2005 ȘI MODIFICĂRI ADUSE DE OUG 38/2022

Conform OUG195/2005 privind protecția mediului vă aducem la cunoștință următoarele:

Art. 96

(1)Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 6500 lei (RON) la 7000 lei (RON) pentru persoane fizice, și de la 25000 lei (RON) la 30000 lei (RON) pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:

9. Obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;
Prin OUG 38/2022 aliniat 9 se abrogă și se introduce: obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu de a nu arde și de a preveni arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase

10. Obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a lua măsuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicație rutiere, feroviare și de navigație;

11. Obligațiile deținătorilor cu orice titlu ai suprafețelor de teren de a proteja flora și fauna sălbatică existente pe acestea, în sensul menținerii echilibrului ecologic și conservării biodiversității, precum și exploatării durabile a resurselor în baza prevederilor legale în vigoare, pentru a nu crea prejudicii mediului înconjurător și sănătății umane;

12. Obligațiile autorităților administrației publice locale, precum și ale persoanelor fizice și juridice, după caz, să adopte și/sau să aplice măsuri obligatorii cu privire la întreținerea și înfrumusețarea clădirilor, a curților și împrejurimilor acestora, a spațiilor verzi din curți și dintre clădiri, a arborilor și arbuștilor decorativi;

13. Obligațiile autorităților administrației publice locale, precum și ale persoanelor juridice, după caz, să prevadă la elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului, măsuri de menținere și ameliorare a fondului peisagistic natural și antropic al fiecărei zone și localități, condiții de refacere peisagistică și ecologică a zonelor deteriorate și măsuri de dezvoltare a spațiilor verzi, de protecție sanitară a captărilor de apă potabilă și lucrări de apărare împotriva inundațiilor;

14. Obligația autorităților administrației publice locale, precum și a persoanelor fizice și juridice, după caz, de a nu schimba destinația terenurilor amenajate ca spații verzi prevăzute în planurile urbanistice; 15.obligația autorităților administrației publice locale, precum și a persoanelor fizice și juridice, după caz, de a nu degrada mediul prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;

16. Obligația desfășurării pe suprafața ariilor naturale protejate și în vecinătatea acestora numai a acelor activități conforme prevederilor planurilor de management și regulamentelor ariilor naturale protejate; 17.obligația obținerii acordurilor aferente ariei naturale protejate;

18. Obligația de a nu distruge sau degrada panourile informative și indicatoare, construcțiile, împrejmuirile, barierele, plăcile, stâlpii, semnele de marcaj sau orice alte amenajări de teritoriul ariilor naturale protejate, din inventarul ariilor naturale protejate;

19. Obligația de a aprinde și folosi focul deschis doar în vetrele special amenajate și semnalizate în acest scop de către administratorii sau custozii ariilor naturale protejate;

20. Obligația de a nu abandona deșeuri pe teritoriul ariilor naturale protejate și de a le evacua de pe suprafața ariei naturale protejate sau de a le depozita doar în locuri special amenajate și semnalizate pentru colectare daca există;

21. Obligația de a nu intra pe suprafața ariilor naturale protejate și a nu practica sporturi în afara drumurilor permise accesului public cu mijloace motorizate bazate pe folosirea combustibililor fosili; 22.obligația de a respecta prevederile planurilor de management și ale regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate conform prevederilor legale;

23. Obligația de a se legitima la solicitarea expresă a personalului de inspecție și control prevăzut în prezenta ordonanță de urgență;

24. Obligația de a nu exploata resurse minerale neregenerabile din parcurile naționale, rezervațiile naturale, rezervațiile științifice, monumentele naturii și din zonele de conservare specială ale parcurilor naturale și obligația de a nu exploata resurse minerale neregenerabile din parcurile naturale din zone situate în afara zonelor de conservare specială dacă acest lucru nu este permis prin planurile de management ale parcurilor respective;

25. Obligația de a permite accesul în aria protejată a administratorilor sau custozilor precum și a împuterniciților acestora pe terenurile deținute cu orice titlu.

___________________________________

Ca urmare a modificărilor legislative generate prin Ordonanța de Guvern nr. 38 din 2022, aducem la cunoștința publicului următoarele:

Incendierea, îngroparea deșeurilor sau eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate sunt infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu amendă (art. 66, alin (1), literele e), f), g) din OUG 92/2021 privind gestionarea deșeurilor).

Abandonarea deșeurilor se sancționată cu amenzi de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice și de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice (articolul 62 alineatul (1), litera b) din OUG 92/2021 privind gestionarea deșeurilor).

Arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase este strict interzisă (articolul 94 alineatul (1), litera n din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului) și constituie contravenții, sancționându-se cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, și de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice.

Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală:

 1. a) arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice; (art. 98. – (1) din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului).