Organigramă

 

Consiliul local

10 consilieri
 
 
 
 
 
 
 
 

Primar

dp(1,0)
 
 

Viceprimar

dp(0,1)
 
 
 
        
 
     
 
       
 
 
      
 
 

Secretar general al comunei

pc(1,0)
   
 
 
 
 
 
     
 
 
      
 
         
 
     
 
 
      
 
 
 
 
 

Compartimentul registrul agricol

pe(1,0) ce(1,0)
 

Compartimentul administrator public

ce(1,0)
 
 
 
 
 
 

Serviciul cultural de utilitate publica

pc(0,1)
 
 
 
 
      
 
         
 
   
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

Compartimentul juridic și anticorupție

pe(0,1)
 

Compartimentul contabilitate publică

pe(0,3)
 
 
 
 
 
 

Compartimentul biblioteca comunală

pe(0,1)
 
 
 
 
 
 
      
 
             
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

Compartimentul achiziții publice implementare proiecte finanțate din fonduri externe

pe(0,1) ce(2,0)
       

Compartimentul camin cultural

pe(0,1)
 
 
 
 
 
 
      
 
               
 
 
      
 
 
 
 
 

Compartimentul asistență socială

pe(1,0) ce(26,4)
       

Compartimentul administrativ

ce(3,1)
 
 
 
 
 
 
      
 
               
 
 
      
 
 
 
 
 

Compartimentul asistent medical comunitar, mediator sanitar

ce(2,0)
       

Compartimentul stare civilă, registru electoral, revisal, petiții

pe(1,0)
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
                  

Compartimentul protecția mediului, situații de urgență și probleme speciale

pe(0,1) ce(1,0)
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
                  

Compartimentul impozite și taxe locale

pe(2,1)
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
                  

Compartimentul urbanism și fond funciar

pe(0,1) ce(1,0)
 
 
 
 
 
 
 
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2022-12-25): Anexa 1 la HCL 2/2021

 
Legendă
dp – funcţii demnitate publică (ocupate 1, vacante 1)
pc – funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 1)
pe – funcţii publice de execuţie (ocupate 5, vacante 10)
ce – funcţii contractuale de execuţie (ocupate 37, vacante 5)
 

TOTAL  posturi:  61 (ocupate 44, vacante 17)