INFORMARE OUG195/2005 ŞI MODIFICĂRI ADUSE DE OUG 38/2022

Conform OUG195/2005 privind protecția mediului vă aducem la cunoștință următoarele:
Art. 96
(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 6500 lei (RON) la 7000 lei (RON) pentru persoane fizice, și de la 25000 lei (RON) la 30000 lei (RON) pentru persoane juridice, încălcarea următoarei prevederi legale:
– obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;

Informare OUG.195